ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת בארילט לתחזוקת מערכת ממוחשבת "עדית" לניהול הביטחון 26/05/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע
תאריך פרסום: 07/05/20
איש קשר: בלה בורוכוב
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת בארילט לתחזוקת מערכת ממוחשבת "עדית" לניהול הביטחון 26/05/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע
תאריך פרסום: 07/05/20
איש קשר: בלה בורוכוב
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - שניידר אלקטריק 31/05/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,הנדסת חשמל,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,וסתי מהירות (ממירי תדר),לוחות חשמל
תאריך פרסום: 12/05/20
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - ABB 31/05/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,הנדסת חשמל,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,לוחות חשמל,וסתי מהירות (ממירי תדר)
תאריך פרסום: 12/05/20
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - רדיון 31/05/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,הנדסת חשמל,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,וסתי מהירות (ממירי תדר),לוחות חשמל
תאריך פרסום: 12/05/20
איש קשר: נוריאל אמי