ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מתן שירות תחזוקה של מערכת AMR מתוצרת חברת ארד 15/09/14 מודעת פרסום
קטגוריה: מכשור,פקוד ובקרה,שונות,מערכות מידע,מדי מים,ציוד לאיכות מים
תאריך פרסום: 25/08/14
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - העסקת היועץ לנושא Asset Management – עופר קארו 04/09/14 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותי כא ויועצים שונים
תאריך פרסום: 13/08/14
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - ניסוי מערכת לניקוי ולניטור הזרימה בתעלות, המופעלת באמצעות הזרימה בלבד 19/08/14 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,הנדסת חשמל,הנדסת מכונות,משאבות,מנועים,וסתי מהירות (ממירי תדר),מדי מים,ציוד לאיכות מים,שונות
תאריך פרסום: 28/07/14
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לרכישת טובין חב' אפעל לרכישת פולימר קטיוני מסוג MAGNAFLOC 27/07/14 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים
תאריך פרסום: 16/07/14
איש קשר: פרידמן מריו
  ספק יחיד - ממג שורק - ביצוע בדיקות רדיואקטיביות (קרינה) במים עבור חברת מקורות 30/07/14 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שונות,ציוד לאיכות מים,כימיקלים
תאריך פרסום: 09/07/14
איש קשר: אסייג אבי