ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  ספקי חוץ - צינורות אטומים ומנוקבים לקידוחים 122019 26/12/19 מודעת פרסום
קטגוריה: צנרת,ציוד לקידוחים
תאריך פרסום: 09/12/19
איש קשר: כהן ליהי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת I O Sight למתן שירותי תחזוקה ותמיכה שוטפת למערכת iGreen 07/01/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע
תאריך פרסום: 18/12/19
איש קשר: בלה בורוכוב
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת IBM לשכירות תוכנה מחשב MainFrame 07/01/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע
תאריך פרסום: 18/12/19
איש קשר: בלה בורוכוב
  הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת טופ סולושנס לרישוי, תמיכה ותחזוקה למערכת נמל"ה 07/01/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע
תאריך פרסום: 18/12/19
איש קשר: בלה בורוכוב
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת ווטרפול סקיוריטי סולושנס למתן שירותי תמיכה למערכת WATERFALL 07/01/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע
תאריך פרסום: 18/12/19
איש קשר: בלה בורוכוב