ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לרכישת מזגנים תוצרת BARD 18/11/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,אחזקת משרד - הדברה, מיזוג אויר, אחזקת מעליות
תאריך פרסום: 28/10/19
איש קשר: כהן ליהי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עבור ניסוי לבחינת סילוק ניטראטים ממי תהום באמצעות מערכת טיפול ביולוגית 12/12/19 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים,ציוד לאיכות מים,שונות
תאריך פרסום: 24/11/19
איש קשר: בלה בורוכוב
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת בקסופט 18/12/19 מודעת פרסום
קטגוריה: פקוד ובקרה
תאריך פרסום: 01/12/19
איש קשר: בלה בורוכוב
  עדכון להודעה -בדבר התקשרות עם ספק יחיד - חברת נולה אוטומציה 22/12/19 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 02/12/19
איש קשר: בלה בורוכוב
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - חברת "איימרק אימג"' לניהול ניוזלטר עצמאי 25/12/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,פרסום, יחסי ציבור, דוברות והסברה
תאריך פרסום: 08/12/19
איש קשר: נוריאל אמי