ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - חברת QMARKETS לפלטפורמה לניהול תהליכי חדשנות 05/09/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,מערכות מידע,מחשוב ותקשרות
תאריך פרסום: 19/08/19
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת אורקל ישראל בע"מ 10/09/19 מודעת פרסום
קטגוריה: פקוד ובקרה
תאריך פרסום: 20/08/19
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לרכישת ראגנטים למדי כלור 19/09/19 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים,ציוד לאיכות מים
תאריך פרסום: 29/08/19
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה בדבר כוונה להתקשר עם סםק יחיד - KPMG 24/09/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,מערכות מידע
תאריך פרסום: 03/09/19
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - my world 28/10/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,מערכות מידע
תאריך פרסום: 03/10/19
איש קשר: נוריאל אמי