ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כווונה להתקשר עם ספק יחיד- מוטורולה 18/08/19 מודעת פרסום
קטגוריה: פקוד ובקרה
תאריך פרסום: 06/08/19
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - חברת תים תוכנה לרישוי ותחזוקת תוכנת אוטוקאד 18/08/19 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 29/07/19
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ למתן שירותי בקרת, הנחת, חיבור והתקנת צנרת הובלת מים במנהרת מים 26/08/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,צנרת,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 07/08/19
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת NALCO 02/09/19 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 14/08/19
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - חברת סמארטאיקס לרישוי ותחזוקת תוכנת Control UP 05/09/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,מערכות מידע,מחשוב ותקשרות
תאריך פרסום: 19/08/19
איש קשר: נוריאל אמי