ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - לרכישת תמיסת סודיום כלוריט 25 06/06/19 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים
תאריך פרסום: 26/05/19
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מערכת "כלורן" לייצור תמיסת היפוכלוריט ע"י המסת גרגירי NaDCC 13/06/19 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים,ציוד לאיכות מים,איכות מים,שונות
תאריך פרסום: 21/05/19
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - חברת נולה אוטומציה 10/07/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,פקוד ובקרה
תאריך פרסום: 23/06/19
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד אקודיק לרכישת חלקי חילוף HUBER 23/07/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 03/07/19
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד שער מנשה 05/08/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 15/07/19
איש קשר: נוריאל אמי