ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הועדה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מערכת הכלרה אלקטרוליטית 18/03/19 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים,ציוד לאיכות מים,איכות מים,שונות
תאריך פרסום: 25/02/19
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - עמוס גלבוע 04/04/19 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת,הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות,שירותי כא ויועצים שונים,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 18/03/19
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - חברת Diagnostics Tishrei 16/04/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,איכות מים,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות
תאריך פרסום: 27/03/19
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק חוץ - למתן שירות להכנת תכנית אב במדינת פונג'אב (הודו) 23/04/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שירותי כא ויועצים שונים,שונות
תאריך פרסום: 04/04/19
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד-נתרן כלוריט 25% 06/06/19 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים
תאריך פרסום: 28/05/19
איש קשר: פרידמן מריו