ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - יבואני רכב 05/03/19 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה,תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות,שונות
תאריך פרסום: 13/02/19
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. 07/03/19 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 17/02/19
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - סיסטמטיקס 07/03/19 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 17/02/19
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - ממורקס טלקס 18/03/19 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 27/02/19
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - מיקרוסופט 18/03/19 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 27/02/19
איש קשר: נוריאל אמי