ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה בדסר התקשרות עם ספק יחיד - לפידות לביצוע קידוח עמוק קדוח חזון 6 18/07/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 01/07/18
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד לאספקת מערבל למערכת נידוף - PAX 31/01/19 מודעת פרסום
קטגוריה: ציוד לאיכות מים
תאריך פרסום: 14/01/19
איש קשר: פרידמן מריו
  הועדה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - פולימר קטיוני 21/02/19 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 07/02/19
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - חברת נגב מינרלים לאספקת חולות קוורץ 21/02/19 מודעת פרסום
קטגוריה: ציוד לקידוחים
תאריך פרסום: 04/02/19
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - רפואה תעסוקתית 28/02/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי כא ויועצים שונים,שונות,שירותי אבחון, רווחה ופרט
תאריך פרסום: 10/02/19
איש קשר: נוריאל אמי