ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - לניסוי לבחינת מערכת התרעה 03/09/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שמירה, אבטחה וביטחון,מחשוב ותקשרות,פקוד ובקרה,שונות
תאריך פרסום: 15/08/18
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - הרשקוביץ 02/09/18 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת,הנדסה אזרחית,שונות,צנרת,שירותי כא ויועצים שונים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות
תאריך פרסום: 13/08/18
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - ''אוגורי'' 21/08/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 01/08/18
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - אקודיק 29/07/18 מודעת פרסום
קטגוריה: מכשור,שונות
תאריך פרסום: 08/07/18
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק חוץ לייעוץ וליווי הליך איתור, רכש והטמעת תוכנה תומכת החלטה ("DSS") לשימוש בתחום האחזקה של רשת מים 30/07/18 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת,איכות מים,הנדסה אזרחית,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,הנדסת מכונות,מחשוב ותקשרות,מכשור,מערכות מידע,משאבות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,פקוד ובקרה,ציוד לאיכות מים,שונות,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שירותי כא ויועצים שונים,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 08/07/18
איש קשר: נוריאל אמי