ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – לקטי עיתונות יומיים 07/03/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,פרסום, יחסי ציבור, דוברות והסברה
תאריך פרסום: 15/02/18
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - OMYA 27/03/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,איכות מים
תאריך פרסום: 08/03/18
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד – קמ"ט ארכיאולוגיה 10/04/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שונות,שירותי כא ויועצים שונים
תאריך פרסום: 21/03/18
איש קשר: נוריאל אמי
  ספק יחיד - קמ"ט ארכיאולוגיה 09/05/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שירותי כא ויועצים שונים,שונות
תאריך פרסום: 17/04/18
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - ORACLE 05/06/18 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,פקוד ובקרה,שונות,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות
תאריך פרסום: 16/05/18
איש קשר: נוריאל אמי