ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - פוליאלומניום כלוריד - דיפוכם עמגל 18/02/18 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 04/02/18
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - חברת "דורני בע"מ" 20/02/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,הנדסת חשמל,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 01/02/18
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת "עפרה צמחי מים" לטכנולוגיה המשלבת טכנולוגיית SAT ו- CW 27/02/18 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים,שונות
תאריך פרסום: 11/02/18
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - חברת "Cyber-Ark Software בע"מ" לתחזוקת רישיונות לתוכנת הכספת 27/02/18 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,פקוד ובקרה,שונות
תאריך פרסום: 08/02/18
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - חברת "פריים קרדיט" לתחזוקת מערכת לניהול הלוואות 27/02/18 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,פקוד ובקרה,שונות
תאריך פרסום: 08/02/18
איש קשר: נוריאל אמי