ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעת על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת NALCO 09/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 24/12/17
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - לקידוח משתלה 16/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 16/01/18
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד פרופסור נפתלי גלילי 16/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותי כא ויועצים שונים
תאריך פרסום: 27/12/17
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - לקידוח עמוק קדומים 30/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 08/01/18
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - לקידוח עמוק פצאל 30/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 08/01/18
איש קשר: נוריאל אמי