ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - ממברנות עבור מתקן התפלה אילת-סבחה ג' 16/08/17 מודעת פרסום
קטגוריה: מיכלים
תאריך פרסום: 16/08/17
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - חח"י 20/09/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שונות
תאריך פרסום: 29/08/17
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - מכון וינגייט 20/09/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,פרסום, יחסי ציבור, דוברות והסברה
תאריך פרסום: 28/08/17
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - CALIGO 17/10/17 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,פקוד ובקרה,שונות
תאריך פרסום: 14/09/17
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - קבלת שירותים בתחומי חומרה ותוכנה עם החברות לוגאון, סיסטמטיקס, סינריון 20/11/17 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,פקוד ובקרה,שונות
תאריך פרסום: 20/11/17
איש קשר: נוריאל אמי