ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ 01/05/17 מודעת פרסום
קטגוריה: צנרת,ציוד לקידוחים
תאריך פרסום: 04/04/17
איש קשר:
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד לקידוח עמוק קדוח בקעות 1 04/06/17 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 09/05/17
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד חברת י. שיפריס מהנדסים יועצים בע"מ 11/06/17 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 16/05/17
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד לתחזוקת רישיונות בסיס נתונים ORACLE 05/07/17 מודעת פרסום
קטגוריה: פקוד ובקרה,שונות,מערכות מידע
תאריך פרסום: 14/06/17
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד עם חברת IOSight עבור תחזוקה ותמיכה שוטפת למערכת iGreen 10/08/17 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע,פקוד ובקרה,שונות
תאריך פרסום: 19/07/17
איש קשר: נוריאל אמי