ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד לקידוח עמוק - קידוח חרמונית עם חברת לפידות 19/03/17 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 23/02/17
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד עם חברת Critifence לאבטחת מידע 03/04/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,מערכות מידע
תאריך פרסום: 16/03/17
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד עם חברת EVIATION לזיהוי ומיפוי אווירי של תשתיות צנרת הטמונה בקרקע 16/04/17 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 21/03/17
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לאספקת ואחסנת כלור גזי בחביות בנות 1 טון 19/04/17 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 22/03/17
איש קשר: הדס קרן
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד עם המעבדה למחקר גרעיני שורק (מעבדת ממ"ג שורק) לביצוע בדיקות רדיואקטיביות (קרינה) במים עבור חברת מקורות 20/04/17 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,כימיקלים,ציוד מעבדה,שונות,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות
תאריך פרסום: 21/03/17
איש קשר: נוריאל אמי