ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד- חברת דג און 10/01/17 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים
תאריך פרסום: 21/12/16
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת "סלמאן והבה ובניו בע"מ" 01/02/17
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,הנדסה אזרחית,הנדסת חשמל,פקוד ובקרה,שונות,כלי עבודה,שמירה, אבטחה וביטחון,ציוד לקידוחים,השכלה, הדרכה והעשרה
תאריך פרסום: 10/01/17
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת טלדור לרכישת תוכנת TTM 07/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,פקוד ובקרה,שונות
תאריך פרסום: 16/01/17
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד לביצוע פיילוט לבחינת השימוש בטכנולוגיית הפרדת החלקיקים של AquaHD 12/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים,ציוד לאיכות מים,שונות
תאריך פרסום: 19/01/17
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - חברת NanoAF 26/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותי כא ויועצים שונים,ציוד לאיכות מים,איכות מים
תאריך פרסום: 05/02/17
איש קשר: נוריאל אמי