ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד לתחזוקת רישיונות דוקומנטום 19/12/16 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע
תאריך פרסום: 28/11/16
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד לתחזוקת רישיונות AFARIA - ו SUP 19/12/16 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע
תאריך פרסום: 28/11/16
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - קידוח עמוק - מצפה יריחו 7 - קדיחה 01/01/17 מודעת פרסום
קטגוריה:
תאריך פרסום: 11/12/16
איש קשר: הדס קרן
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת לפידות 04/01/17 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,הנדסת מכונות,הנדסה אזרחית,משאבות,מנועים,ציוד לקידוחים,ציוד לאיכות מים,שונות
תאריך פרסום: 13/12/16
איש קשר: נוריאל אמי
קבצים:
לפידות חוות דעת ספק יחיד - רם כהן
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת סינאל בקרת כניסה 05/01/17 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע,שונות,פקוד ובקרה,שמירה, אבטחה וביטחון,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 15/12/16
איש קשר: נוריאל אמי