ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת בקסופט 02/11/16 מודעת פרסום
קטגוריה: פקוד ובקרה
תאריך פרסום: 21/09/16
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - שירותי פיקוח 17/11/16 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי מים,אביזרי צנרת,איכות מים,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות
תאריך פרסום: 27/10/16
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - מייקרוסופט תמיכת מומחים 27/11/16 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 03/11/16
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - לפידות 30/11/16 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי מים,אביזרי צנרת,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,איכות מים,הנדסה אזרחית,הנדסת מכונות,הנדסת חשמל,משאבות,מנועים,ציוד לקידוחים,ציוד לאיכות מים,ציוד שאיבה,שונות,צנרת
תאריך פרסום: 08/11/16
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - תחומים שונים במערכות מידע 13/12/16 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 21/11/16
איש קשר: אסייג אבי