ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - ביצוע קורסי Machine Edition 04/09/16 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,השכלה, הדרכה והעשרה,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 11/08/16
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - CA Software Israel 07/09/16 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 16/08/16
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - קידוח עמוק - אלוני הבשן 3 א 27/09/16 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים,גדרות,הנדסה אזרחית,הנדסת חשמל,הנדסת מכונות,מבנים,מיכלים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,פקוד ובקרה,ציוד לקידוחים,ציוד לאיכות מים,ציוד שאיבה,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 05/09/16
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - קידוח עמוק - קריית ארבע 27/09/16 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,איכות מים,הנדסה אזרחית,הנדסת חשמל,הנדסת מכונות,מיכלים,משאבות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,ציוד לקידוחים,ציוד שאיבה,שונות
תאריך פרסום: 05/09/16
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - ביצוע סקר סיכוני טביעה במאגרי מים פתוחים 10/10/16 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,גדרות,מבנים,מיכלים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותי אבחון, רווחה ופרט,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שירותי כא ויועצים שונים,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 15/09/16
איש קשר: אסייג אבי