ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ 22/07/16 מודעת פרסום
קטגוריה: ציוד לקידוחים
תאריך פרסום: 07/07/16
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לרכישת טובין 11/08/16 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 25/07/16
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - שירות ותחזוקה למערכת ניהול נכסים 30/08/16 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 08/08/16
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ - ממברנות עבור מתקן גרנות 2 וסבחה ג 31/08/16 מודעת פרסום
קטגוריה: מיכלים
תאריך פרסום: 11/08/16
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - ביצוע הערכה וניטור לצינור המוביל הארצי מבטון דרוך בקוטר "108 ולקו ירקון מערבי מבטון דרוך בקוטר "70 31/08/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,הנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 09/08/16
איש קשר: אסייג אבי