ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מתן שירות למערכות P&T GC/MS, GC/MS, GC/MS/MS כקומפלט במעבדה המרכזית של מקורות באתר אשכול 29/05/16 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 05/05/16
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ 14/06/16 מודעת פרסום
קטגוריה: מיכלים
תאריך פרסום: 02/06/16
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - המומחה פרופ' נפתלי גלילי 20/06/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שירותי כא ויועצים שונים,שונות,צנרת,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 29/05/16
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ 13/07/16 מודעת פרסום
קטגוריה: מיכלים
תאריך פרסום: 03/07/16
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - שיקום בריכת לטרון (פלדה) 19/07/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,הנדסת מכונות,הנדסה אזרחית,הנדסת חשמל,משאבות,אביזרי צנרת,מבנים,יריעות איטום וכיסוי מאגרים,שונות
תאריך פרסום: 28/06/16
איש קשר: אסייג אבי