ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - קידוח חולה 10 העמקה 30/03/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסת מכונות,הנדסה אזרחית,ציוד לקידוחים,שונות
תאריך פרסום: 08/03/16
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חולות קוורץ 12/04/16 מודעת פרסום
קטגוריה: ציוד לקידוחים
תאריך פרסום: 28/03/16
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת BQR 18/04/16 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שירותי אבחון, רווחה ופרט,שירותי כא ויועצים שונים,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 05/04/16
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - הרחקת שמן מקידוחים בשיטות מיקרוביאליות 18/04/16 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,הנדסת מכונות,הנדסה אזרחית,ציוד לקידוחים,ציוד לאיכות מים,שונות
תאריך פרסום: 27/03/16
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - לניסויי שדה במחקר 09/05/16 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,אחזקת משרד - הדברה, מיזוג אויר, אחזקת מעליות,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,ציוד לאיכות מים,שונות
תאריך פרסום: 19/04/16
איש קשר: אסייג אבי