ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ לרכישת ממברנות RO עבור מתקן התפלה סבחה ב' 31/12/14 מודעת פרסום
קטגוריה: מיכלים,ציוד התפלה,שונות
תאריך פרסום: 21/12/14
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ לרכישת צינורות API 5CT 25/12/14 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 15/12/14
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - קבלת שירותי רישוי ותחזוקת תוכנה 01/01/15 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,שונות
תאריך פרסום: 14/12/14
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - קבלת שירותים בתחומי חומרה ותוכנה 01/01/15 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 14/12/14
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - קבלת תמיכה ותחזוקת רישיונות BO 01/01/15 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים
תאריך פרסום: 14/12/14
איש קשר: אסייג אבי