התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  ספק יחיד-בצמטק בעמ 02/09/21 הודעת פרסום
קטגוריה:
תאריך פרסום: 22/08/21
איש קשר: בלה בורוכוב
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לצורך ביצוע משימות דיגום במאגרים באמצעות כלי שיט זעיר בלתי מאויש 04/10/21 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע
תאריך פרסום: 05/09/21
איש קשר: בראונר אופיר
  ספק יחיד חברת CERANODE אנודות בזרם מאולץ מסוג MMO 14/10/21 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת,ציוד הגנה קטודית
תאריך פרסום: 13/09/21
איש קשר: כהן ליהי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת בצמטק בע"מ לרכש מערכות לבדיקת קיבולת מצבר 19/10/21 מודעת פרסום
קטגוריה: פקוד ובקרה,שונות
תאריך פרסום: 05/10/21
איש קשר: בלה בורוכוב
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת מודוטק בע"מ לרכש מדי כלור קולורימטריים רציפים וחלקי חילוף 31/10/21 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים
תאריך פרסום: 17/10/21
איש קשר: בלה בורוכוב