התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד –חברת קומסיין למתן פתרון לחתימה 22/07/21 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע
תאריך פרסום: 11/07/21
איש קשר: בראונר אופיר
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – מפא"ת לפיתוח אמצעים לגילוי תשתיות בתת הקרקע 25/07/21 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע
תאריך פרסום: 13/07/21
איש קשר: בראונר אופיר
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת גרין ויז'ן לניטור פרמטרים של איכות מים במאגרים באמצעות חישה 25/07/21 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים
תאריך פרסום: 13/07/21
איש קשר: בראונר אופיר
  TSG ניהול חכם של הידע האירגוני 01/03/22 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 14/07/21
איש קשר: שמריץ חיים
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת מבט"י 11/08/21 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 25/07/21
איש קשר: נוריאל אמי