התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – מחקר תדמית תקשורתית / דו"ח איכותני 13/07/21 מודעת פרסום
קטגוריה: פרסום, יחסי ציבור, דוברות והסברה
תאריך פרסום: 21/06/21
איש קשר: בראונר אופיר
  האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים 08/07/21 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,שונות
תאריך פרסום: 23/06/21
איש קשר: שמריץ חיים
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת דיוניקס לאספקת מד כלור רציף פוטנציומטרי עם ציפוי PH 15/07/21 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים
תאריך פרסום: 30/06/21
איש קשר: בלה בורוכוב
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת דיוניקס לאספקת מד כלור רציף פוטנציומטרי עם ציפוי PH 15/07/21 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים
תאריך פרסום: 30/06/21
איש קשר: בלה בורוכוב
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת פתרונות הדפסה חכמים לקבלת שירות למערכת 22/07/21 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע
תאריך פרסום: 11/07/21
איש קשר: בראונר אופיר