התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  בארילט - מערכת עדית 06/05/21 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע,מחשוב ותקשרות
תאריך פרסום: 19/04/21
איש קשר: שמריץ חיים
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד חברת כלמוביל בע"מ לשירות ותחזוקה לכלי רכב מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה,תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות,שונות
תאריך פרסום: 29/04/21
איש קשר: נוריאל אמי
  ספק יחיד מעכב שיקוע NALCO 191 191T 20/05/21 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים,ציוד התפלה,ציוד לאיכות מים
תאריך פרסום: 04/05/21
איש קשר: כהן ליהי
  אקסאקטק תמיכה למערכת SECURITY IQ 09/06/21 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,שונות
תאריך פרסום: 23/05/21
איש קשר: שמריץ חיים
  הודעה על כוונה לרכישת שסתומי אוויר לחץ גבוה מתוצרת ארי - ספק יחיד 23/06/21 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי מים,אביזרי צנרת,הנדסת מכונות,ציוד שאיבה,שסתומים הידראוליים
תאריך פרסום: 10/06/21
איש קשר: כהן ליהי