התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  ספק יחיד - סיסטמטיקס matlab 09/02/21 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,שונות
תאריך פרסום: 21/01/21
איש קשר: שמריץ חיים
  ספק יחיד סיסטמטיקס תוכנות GIS 09/02/21 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,שונות
תאריך פרסום: 21/01/21
איש קשר: שמריץ חיים
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - עם מגזין GWI 23/02/21 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,פרסום, יחסי ציבור, דוברות והסברה
תאריך פרסום: 23/02/21
איש קשר: נוריאל אמי
  DOCAVE תים תוכנה 30/10/21 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,שונות
תאריך פרסום: 12/04/21
איש קשר: שמריץ חיים
  פתרונות הדפסה חכמים 06/05/21 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,שונות
תאריך פרסום: 19/04/21
איש קשר: שמריץ חיים