התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לרכישת של צינורות פלדה בקטרים של 42 צול עד 100צול 2-11-20 02/11/21 מודעת פרסום
קטגוריה: צנרת
תאריך פרסום: 02/11/20
איש קשר: בלה בורוכוב
  למתן שירותי תחזוקה ותמיכה שוטפת למערכת IGREEN 07/01/21 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 20/12/20
איש קשר: שמריץ חיים
  חברת FLOWSERVE פתרון מודולרי לשאיבה 17/01/21 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,ציוד שאיבה
תאריך פרסום: 03/01/21
איש קשר: שמריץ חיים
  בקסופט , תמיכה בבקר תקשורת סלולרי 25/01/21 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע
תאריך פרסום: 06/01/21
איש קשר: שמריץ חיים
  חברת IDE ביצוע פיילוט לבחינת טכנולוגיית MAXH2O 26/01/21 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 07/01/21
איש קשר: שמריץ חיים
1|2|3|4|5|6|7| הבא