ארכיון התקשרויות ללא מכרז

רצ"ב מידע בדבר התקשרויות ללא מכרז אשר פרסומם נדרש על-פי הדין.
לפניות ולכל מידע נוסף ניתן לפנות -

  • מכרזי רכש –                            יחידת רכש ולוגיסטיקה        -  טל. 073-3521575
  • כל מכרז אחר או נושא נוסף –   יחידת המכרזים                   - טל. 073-3521735

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון התקשרויות ללא מכרז לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא התקשרות תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעות על פטור ממכרז - מתן שירותי שמאות מקרקעין למקורות 02/05/16 מודעת פרסום
קטגוריה: שמאות, סטטוטוריקה, ביטוח ובטיחות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שונות
תאריך פרסום: 11/04/16
איש קשר: אסייג אבי
  הודעות על פטור ממכרז - מתן שירותי ניקיון במרחב מרכז של מקורות 02/05/16 מודעת פרסום
קטגוריה: נקיון והסעדה,שונות
תאריך פרסום: 11/04/16
איש קשר: אסייג אבי
  הודעות על פטור ממכרז - ביצוע דרך הגישה לצומת מגופים באשתאול 02/05/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 11/04/16
איש קשר: אסייג אבי
  התקשרות ללא מכרז - האיחוד האירופאי 22/06/16 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,ציוד לקידוחים,שונות
תאריך פרסום: 01/06/16
איש קשר: אסייג אבי
  התקשרות ללא מכרז - אוניברסיטת תל אביב 22/06/16 מודעת פרסום
קטגוריה: ציוד לקידוחים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,שונות
תאריך פרסום: 01/06/16
איש קשר: אסייג אבי