ארכיון התקשרויות ללא מכרז

רצ"ב מידע בדבר התקשרויות ללא מכרז אשר פרסומם נדרש על-פי הדין.
לפניות ולכל מידע נוסף ניתן לפנות -

  • מכרזי רכש –                            יחידת רכש ולוגיסטיקה        -  טל. 073-3521575
  • כל מכרז אחר או נושא נוסף –   יחידת המכרזים                   - טל. 073-3521735

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון התקשרויות ללא מכרז לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא התקשרות תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  התקשרות שלא באמצעות מכרז –לביצוע שירותי ניקיון במשרד ראשי 26/11/15 מודעת פרסום
קטגוריה: נקיון והסעדה,שונות
תאריך פרסום: 05/11/15
איש קשר: אסייג אבי
  התקשרות שלא באמצעות מכרז –לביצוע שירותי ניקיון במרחב מרכז 26/11/15 מודעת פרסום
קטגוריה: נקיון והסעדה,שונות
תאריך פרסום: 05/11/15
איש קשר: אסייג אבי
  התקשרות שלא באמצעות מכרז –מעבר עובדים לתחנת מצר 15/12/15 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,שמירה, אבטחה וביטחון,שונות
תאריך פרסום: 23/11/15
איש קשר: אסייג אבי
  התקשרות שלא באמצעות מכרז – שירותי רכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי באתר החברה 05/01/16 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 15/12/15
איש קשר:
  התקשרות שלא באמצעות מכרז – שירותי אירוח למערכות מידע (DR) 05/01/16 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 15/12/15
איש קשר: