ארכיון התקשרויות ללא מכרז

רצ"ב מידע בדבר התקשרויות ללא מכרז אשר פרסומם נדרש על-פי הדין.
לפניות ולכל מידע נוסף ניתן לפנות -

  • מכרזי רכש –                            יחידת רכש ולוגיסטיקה        -  טל. 073-3521575
  • כל מכרז אחר או נושא נוסף –   יחידת המכרזים                   - טל. 073-3521735

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון התקשרויות ללא מכרז לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא התקשרות תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  התקשרות שלא באמצעות מכרז – לקבלת שירותי תחזוקה למרכזיות מסוג קורל 03/09/15 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת משרד - הדברה, מיזוג אויר, אחזקת מעליות,ציוד משרדי,שונות
תאריך פרסום: 16/08/15
איש קשר: אסייג אבי
  התקשרות שלא באמצעות מכרז – למתן שרותי תמיכה ותחזוקה שנתיים עבור תוכנת ההידרוסקאדה 03/09/15 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,פקוד ובקרה,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 16/08/15
איש קשר: אסייג אבי
  התקשרות שלא באמצעות מכרז –לביצוע פיילוט תפעול אופטימאלי 26/11/15 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 05/11/15
איש קשר: אסייג אבי
  התקשרות שלא באמצעות מכרז –לביצוע שיפוץ מנועים 26/11/15 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,הנדסת חשמל,הנדסת מכונות,מנועים,שונות
תאריך פרסום: 05/11/15
איש קשר: אסייג אבי
  התקשרות שלא באמצעות מכרז –לביצוע שיפוץ מנועים 26/11/15 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,הנדסת מכונות,הנדסת חשמל,מנועים,שונות
תאריך פרסום: 05/11/15
איש קשר: אסייג אבי