ארכיון התקשרויות ללא מכרז

רצ"ב מידע בדבר התקשרויות ללא מכרז אשר פרסומם נדרש על-פי הדין.
לפניות ולכל מידע נוסף ניתן לפנות -

  • מכרזי רכש –                            יחידת רכש ולוגיסטיקה        -  טל. 073-3521575
  • כל מכרז אחר או נושא נוסף –   יחידת המכרזים                   - טל. 073-3521735

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון התקשרויות ללא מכרז לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא התקשרות תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  התקשרות ללא מכרז - לפידות לקידוח קדומים 2 23/08/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 23/07/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - שרותי הסעות 23/08/18 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה,תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות,שונות
תאריך פרסום: 23/07/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - שרותי משאיות 23/08/18 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה,תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות,שונות
תאריך פרסום: 23/07/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - האוניברסיטה העברית 16/08/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותי כא ויועצים שונים,איכות מים
תאריך פרסום: 16/07/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - חברת ענבל 14/07/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותי משרד - ארכיב, צילום, דפוס, שליחויות, סוכני נסיעות
תאריך פרסום: 14/06/18
איש קשר: