ארכיון התקשרויות ללא מכרז

רצ"ב מידע בדבר התקשרויות ללא מכרז אשר פרסומם נדרש על-פי הדין.
לפניות ולכל מידע נוסף ניתן לפנות -

  • מכרזי רכש –                            יחידת רכש ולוגיסטיקה        -  טל. 073-3521575
  • כל מכרז אחר או נושא נוסף –   יחידת המכרזים                   - טל. 073-3521735

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון התקשרויות ללא מכרז לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא התקשרות תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  התקשרות ללא מכרז - הקבלן "עופר וניר בע"מ" 21/10/18 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שונות
תאריך פרסום: 17/09/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - ג. יקוטי 23/09/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 21/08/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - מחפרונים 23/09/18 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,תחבורה, רכבים וציוד נלווה
תאריך פרסום: 21/08/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - אל.די.אי 16/09/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותי כא ויועצים שונים,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים
תאריך פרסום: 15/08/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - ABI 16/09/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף
תאריך פרסום: 15/08/18
איש קשר: נוריאל אמי