ארכיון התקשרויות ללא מכרז

רצ"ב מידע בדבר התקשרויות ללא מכרז אשר פרסומם נדרש על-פי הדין.
לפניות ולכל מידע נוסף ניתן לפנות -

  • מכרזי רכש –                            יחידת רכש ולוגיסטיקה        -  טל. 073-3521575
  • כל מכרז אחר או נושא נוסף –   יחידת המכרזים                   - טל. 073-3521735

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון התקשרויות ללא מכרז לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא התקשרות תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  התקשרות ללא מכרז - "עופר וניר בע"מ" 06/06/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 17/05/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - האוניברסיטה העברית 07/06/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,איכות מים
תאריך פרסום: 21/05/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - יוסי הרשקוביץ 30/11/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,צנרת,שירותי כא ויועצים שונים,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 28/10/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז -פרויקט SuWaNu 30/11/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,איכות מים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף
תאריך פרסום: 28/10/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - עמק חפר 30/11/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,הנדסת חשמל,שונות,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף
תאריך פרסום: 28/10/18
איש קשר: נוריאל אמי