ארכיון התקשרויות ללא מכרז

רצ"ב מידע בדבר התקשרויות ללא מכרז אשר פרסומם נדרש על-פי הדין.
לפניות ולכל מידע נוסף ניתן לפנות -

  • מכרזי רכש –                            יחידת רכש ולוגיסטיקה        -  טל. 073-3521575
  • כל מכרז אחר או נושא נוסף –   יחידת המכרזים                   - טל. 073-3521735

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון התקשרויות ללא מכרז לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא התקשרות תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  התקשרות ללא מכרז - חברת אגת לביצוע עדכון התכנון המפורט של קו ירקון זוהר שמחה החלפה 08/05/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 16/04/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - חברת אגת לעדכון תכנון מפורט של קו תפרח לב"ש קטע ב 08/05/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שונות
תאריך פרסום: 16/04/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - סינאל 20/05/18 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,שונות,מערכות מידע
תאריך פרסום: 30/04/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - מכונות צילום 20/05/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,ציוד משרדי,שירותי משרד - ארכיב, צילום, דפוס, שליחויות, סוכני נסיעות
תאריך פרסום: 30/04/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - עם חברת "OMYA" 20/05/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,איכות מים
תאריך פרסום: 30/04/18
איש קשר: נוריאל אמי