ארכיון התקשרויות ללא מכרז

רצ"ב מידע בדבר התקשרויות ללא מכרז אשר פרסומם נדרש על-פי הדין.
לפניות ולכל מידע נוסף ניתן לפנות -

  • מכרזי רכש –                            יחידת רכש ולוגיסטיקה        -  טל. 073-3521575
  • כל מכרז אחר או נושא נוסף –   יחידת המכרזים                   - טל. 073-3521735

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון התקשרויות ללא מכרז לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא התקשרות תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  התקשרות ללא מכרז - חברת "עפרה" 11/04/18 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים,שונות
תאריך פרסום: 26/03/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - "חברת דורני בע"מ" 11/04/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,הנדסת חשמל,שונות
תאריך פרסום: 26/03/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - לפידות 08/05/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 16/04/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - מגובים 08/05/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי כא ויועצים שונים,שונות,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים
תאריך פרסום: 16/04/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - חברת תה"ל בשל שינויים בתכנון של קו ירקון מערבי בקטע אלוף שדה – ארלוזורוב 08/05/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 16/04/18
איש קשר: נוריאל אמי