ארכיון התקשרויות ללא מכרז

רצ"ב מידע בדבר התקשרויות ללא מכרז אשר פרסומם נדרש על-פי הדין.
לפניות ולכל מידע נוסף ניתן לפנות -

  • מכרזי רכש –                            יחידת רכש ולוגיסטיקה        -  טל. 073-3521575
  • כל מכרז אחר או נושא נוסף –   יחידת המכרזים                   - טל. 073-3521735

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון התקשרויות ללא מכרז לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא התקשרות תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  התקשרות ללא מכרז - צה"ל 07/02/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 17/01/18
איש קשר: נוריאל אמי
   התקשרות ללא מכרז - קו מחבר קידוח צופר 22 27/02/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 11/02/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - קונטאל 08/03/18 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,פקוד ובקרה,שונות
תאריך פרסום: 18/02/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - נאיה 08/03/18 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,פקוד ובקרה,שונות
תאריך פרסום: 18/02/18
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - מועצת אלקנה 08/03/18 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים,שונות,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף
תאריך פרסום: 18/02/18
איש קשר: נוריאל אמי