ארכיון התקשרויות ללא מכרז

רצ"ב מידע בדבר התקשרויות ללא מכרז אשר פרסומם נדרש על-פי הדין.
לפניות ולכל מידע נוסף ניתן לפנות -

  • מכרזי רכש –                            יחידת רכש ולוגיסטיקה        -  טל. 073-3521575
  • כל מכרז אחר או נושא נוסף –   יחידת המכרזים                   - טל. 073-3521735

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון התקשרויות ללא מכרז לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא התקשרות תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  התקשרות ללא מכרז - התקשרות המשך עם יועצים כלכליים 04/10/13 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי כא ויועצים שונים,שונות
תאריך פרסום: 15/09/13
איש קשר: אסייג אבי
  התקשרות ללא מכרז - רכישת תווי קניה 06/11/14 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 26/10/14
איש קשר: פרידמן מריו
  התקשרות שלא באמצעות מכרז – התקשרות המשך עם מאגר יועצים כלכליים 26/03/15 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 12/03/15
איש קשר: אסייג אבי
  התקשרות שלא באמצעות מכרז – התקשרות המשך עם משרד עו"ד ריינהולד כהן 26/03/15 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 12/03/15
איש קשר: אסייג אבי
  התקשרות שלא באמצעות מכרז – התקשרות המשך עם משרד רו"ח אילן שגב 26/03/15 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 12/03/15
איש קשר: אסייג אבי