ארכיון התקשרויות ללא מכרז

רצ"ב מידע בדבר התקשרויות ללא מכרז אשר פרסומם נדרש על-פי הדין.
לפניות ולכל מידע נוסף ניתן לפנות -

  • מכרזי רכש –                            יחידת רכש ולוגיסטיקה        -  טל. 073-3521575
  • כל מכרז אחר או נושא נוסף –   יחידת המכרזים                   - טל. 073-3521735

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון התקשרויות ללא מכרז לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא התקשרות תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  התקשרות ללא מכרז - חברת בזק 07/03/17 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,שונות
תאריך פרסום: 14/02/17
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - חברת עמישב בע"מ 07/03/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שמירה, אבטחה וביטחון
תאריך פרסום: 14/02/17
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - חברת גשש בע"מ 07/03/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שמירה, אבטחה וביטחון
תאריך פרסום: 14/02/17
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - "קבוצת ש. ניר בע"מ" למתן שרותי ניקיון באתר מקורות בכסלון 19/04/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,נקיון והסעדה
תאריך פרסום: 29/03/17
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - לפידות מחפשי נפט בע"מ" לקידוח מצפה יריחו 7 19/04/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,צנרת,ציוד שאיבה
תאריך פרסום: 29/03/17
איש קשר: נוריאל אמי