ארכיון התקשרויות ללא מכרז

רצ"ב מידע בדבר התקשרויות ללא מכרז אשר פרסומם נדרש על-פי הדין.
לפניות ולכל מידע נוסף ניתן לפנות -

  • מכרזי רכש –                            יחידת רכש ולוגיסטיקה        -  טל. 073-3521575
  • כל מכרז אחר או נושא נוסף –   יחידת המכרזים                   - טל. 073-3521735

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון התקשרויות ללא מכרז לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא התקשרות תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  התקשרות ללא מכרז עם מתכננים אקולוג, מגלן, י.שיפריס, אגת הנדסה 01/03/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותי כא ויועצים שונים
תאריך פרסום: 08/02/17
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - לפידות מחפשי נפט בע"מ 01/03/17 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 08/02/17
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - חברת חשמל לישראל 01/03/17 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,שונות
תאריך פרסום: 08/02/17
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - תה"ל מהנדסים יועצים בע"מ 01/03/17 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות,שירותי כא ויועצים שונים
תאריך פרסום: 08/02/17
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז - האיחוד האירופאי 07/03/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 14/02/17
איש קשר: נוריאל אמי