ארכיון התקשרויות ללא מכרז

רצ"ב מידע בדבר התקשרויות ללא מכרז אשר פרסומם נדרש על-פי הדין.
לפניות ולכל מידע נוסף ניתן לפנות -

  • מכרזי רכש –                            יחידת רכש ולוגיסטיקה        -  טל. 073-3521575
  • כל מכרז אחר או נושא נוסף –   יחידת המכרזים                   - טל. 073-3521735

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון התקשרויות ללא מכרז לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא התקשרות תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  התקשרות ללא מכרז עם חברת רשות הטבע והגנים 22/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותי כא ויועצים שונים
תאריך פרסום: 01/02/17
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז חברת אמיר מן עמי שנער אדריכלים 22/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 01/02/17
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז תהל מהנדסים 22/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 01/02/17
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז עם חברת נתיבי ישראל ועינב החץ 01/03/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 08/02/17
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז עם חברת בלשה ילון 01/03/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי כא ויועצים שונים,שונות
תאריך פרסום: 08/02/17
איש קשר: נוריאל אמי