ארכיון התקשרויות ללא מכרז

רצ"ב מידע בדבר התקשרויות ללא מכרז אשר פרסומם נדרש על-פי הדין.
לפניות ולכל מידע נוסף ניתן לפנות -

  • מכרזי רכש –                            יחידת רכש ולוגיסטיקה        -  טל. 073-3521575
  • כל מכרז אחר או נושא נוסף –   יחידת המכרזים                   - טל. 073-3521735

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון התקשרויות ללא מכרז לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא התקשרות תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  התקשרות ללא מכרז חברת סלמאן 01/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 11/01/17
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז עם חברת סינאל 22/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 01/02/17
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז עם חברת רוטק 22/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים,שונות
תאריך פרסום: 01/02/17
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז למתן שרותי הדרכה במרכז מבקרים אשכול וספיר 22/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: השכלה, הדרכה והעשרה,שונות
תאריך פרסום: 01/02/17
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז עם מרכז מבקרים נאות חובב 22/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: פרסום, יחסי ציבור, דוברות והסברה,שונות
תאריך פרסום: 01/02/17
איש קשר: נוריאל אמי