ארכיון התקשרויות ללא מכרז

רצ"ב מידע בדבר התקשרויות ללא מכרז אשר פרסומם נדרש על-פי הדין.
לפניות ולכל מידע נוסף ניתן לפנות -

  • מכרזי רכש –                            יחידת רכש ולוגיסטיקה        -  טל. 073-3521575
  • כל מכרז אחר או נושא נוסף –   יחידת המכרזים                   - טל. 073-3521735

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון התקשרויות ללא מכרז לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא התקשרות תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  התקשרות ללא מכרז גנרל מהנדסים 01/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: השכלה, הדרכה והעשרה,שונות
תאריך פרסום: 11/01/17
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז גולד חשאש 01/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שמאות, סטטוטוריקה, ביטוח ובטיחות,שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 11/01/17
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז שירותי פיקוח 01/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שירותי כא ויועצים שונים
תאריך פרסום: 11/01/17
איש קשר: נוריאל אמי
  התקרות ללא מכרז אם.אם. אם. 01/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שירותי כא ויועצים שונים
תאריך פרסום: 11/01/17
איש קשר: נוריאל אמי
  התקשרות ללא מכרז אל גת 01/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות,שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 11/01/17
איש קשר: נוריאל אמי