Mekorot Development and Enterprise

פיקוד ובקרה

ביטוי למובילותה הטכנולוגית של "מקורות" ניתן למצוא גם במערכות הפיקוד והבקרה שמפעילה הקבוצה. מערכות אלו מאפשרות ניהול אינטגרטיבי בראייה כלל ארצית של מקורות המים, בזמן אמת ובתפעול יעיל וחסכוני באנרגיה של משק המים.  הן מאפשרות במקביל שליטה ובקרה מרחוק ובאופן אוטומטי, ללא כוח אדם, על כל מתקני המים של "מקורות" ומבטיחות איכות, אמינות וזמינות של אספקת המים. זאת, כאמור, לצד התייעלות תפעולית ואנרגטית.


כדי להבטיח את פעילותם התקינה והרציפה של מערך אספקת המים ושל מתקניה, מפעילה "מקורות"  מרכזי פיקוד ובקרה בפריסה ארצית, השולטים מרחוק על כ-3,000 מתקני מים בו-זמנית. אלפי חיישנים, בקרים וטכנולוגיות משוכללות, משדרים, קולטים, מעבדים ומציגים מיליוני נתונים, לצורך קבלת תמונת מצב כוללת של משק המים בכל רגע נתון ובזמן אמת, 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. תמונת המצב משקפת את מצב איכות המים, ביטחון ואספקת המים, הן ברמת המתקן הבודד והן ברמת כלל המתקנים. בנוסף "מתערבות" הטכנולוגיות בשעת הצורך בתפעול השוטף, באמצעות התחברות מאובטחת ומקוונת ממרכז הבקרה דרך תקשורת קווית, אלחוטית, לוויינית וסלולארית. אך זה עוד לא הכל. "מקורות" משלבת בפעילותה גם  מודלים מתקדמים ומערכות תומכות החלטה לצורכי אופטימיזציה, ייעול צריכת האנרגיה, הקטנת פחת המים וסיוע בקבלת החלטות.

 
מערכות הפיקוד והבקרה שמפעילה "מקורות" מבוססות על שילוב בין טכנולוגיות מתקדמות, ערוצי תקשורת, חומרה ותוכנה. הן כוללות:


• מערכת בקרה ושליטה ראשית (SCADA)


• מערכות שליטה מקומיות (PLC & RTU)


• מערכות תומכות תפעול, מודלים וכלים לניתוח תהליך


• מערכת קריאת מונים מרחוק (AMR)


לתיאור המערכות לחץ כאן

The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות